Re-integratie 2de spoor

Re-integratie 2de spoor

Is een werknemer arbeidsongeschikt geworden voor de eigen functie en blijkt dat aangepast werk binnen de eigen organisatie niet meer haalbaar is, dan wordt via een 2de spoor re-integratie gekeken of een passende functie bij een andere organisatie beschikbaar is. Gedurende het 2de spoortraject zal de werknemer begeleid, ondersteund en gecoached worden naar nieuwe mogelijkheden voor passend werk op de arbeidsmarkt. Tijdens de intakefase wordt een trajectplan opgesteld waarin vastgelegd wordt welke activiteiten er ingezet worden. Deze activiteiten kunnen onder andere bestaan uit;

* Ontwikkeling persoonlijke kwalificaties
* Beroepenoriëntatie
* Loopbaanbegeleiding
* Sollicitatievaardigheidstraining/coaching
* Sollicitatiebegeleiding
* Netwerktraining/coaching
* Activeringsprogramma (verwerking verlies baan, motivatie)