Werk Begeleiding

Werkoriëntatie

Doel

De werkoriëntatie heeft tot doel een realistisch arbeidsmarktperspectief te scheppen voor de werkzoekende. Uitgangspunten zijn de competenties, vaardigheden en opleidingen. Het geboden perspectief sluit aan en leidt tot een beroep en/of beroepsrichting op de arbeidsmarkt.

Voor wie?

Werkoriëntatie is geschikt voor de werkzoekende die onvoldoende in staat is om zelf een nieuwe en reële beroepskeuze te maken.

Product

Door middel van het afnemen van tests, in combinatie met een aantal gesprekken met de werkzoekende worden persoonlijkheid en competenties bepaald en wordt richting gegeven aan de mogelijkheden van de deelnemer op de arbeidsmarkt. De activiteiten die kunnen worden ingezet om dit resultaat te bereiken zijn o.a.:

Tests

* Golden Personality Type Profiler van Pearson
* Loopbaanverkenner

De deelnemer krijgt informatie over beroepen, branches en arbeidsmarkt die aansluiten op de mogelijkheden, motivatie en interesse van de deelnemer.

Resultaat

Een arbeidsmarkt- en beroepsgericht advies op basis van een uitgewerkt competentieprofiel.

————————————————————————————————————————————————————————

Coaching naar en tijdens het zoeken van werk

Doel

De deelnemer wordt ondersteund en/of geactiveerd waardoor dat hij zelf in staat is, zijn werk te hervatten dan wel is staat is om zelfstandig gericht te zoeken naar betaalde arbeid en/of de weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt.

Product

Individuele coachingsgesprekken welke aansluiten bij de situatie van de deelnemer. Afhankelijk van de situatie van de Deelnemer kan de inhoud van de coaching zich o.a. richten op:

* empowerment;
* rouwverwerking (verlies baan, of verlies mogelijkheden door ziekte/gebrek);
* assertiviteitstraining en loopbaanorientatie;
* activering en motivering

Resultaat

Belemmeringen worden weggenomen of beheersbaar gemaakt. De is in staat om zelfstandig betaald werk te vinden en/of te behouden.

————————————————————————————————————————————————————————

Ziektewet interventies

Is een werknemer (langdurig) ziek geworden dan kan dat psychisch een grote impact hebben op deze persoon. Tijdens deze periode kan er begeleiding en ondersteuning gegeven worden om de persoonlijke situatie van de betrokken persoon te verbeteren. Deze begeleiding kan onder ander bestaan uit:

* Sociale activering (motivatie, verantwoordelijkheid, eigenwaarde, zelfredzaamheid)
* Omgaan en acceptatie van ziekte
* Ontwikkeling persoonlijke kwalificaties
* Beroepenoriëntatie, beroepskeuzeonderzoek

Psychologische kennis en interventies die ingezet kunnen worden:

* Mindfulness
* MBCT (Mindfulness Based on Cognitive Therapie)
* ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
* Cognitieve gedragstherapie
* NLP
* Hartcoherentie

Uiteraard zijn ook reguliere begeleidingsmethodieken voor re-integratie tevens inzetbaar tijdens de begeleiding van ZW-Interventies.
Bovenstaande is een greep uit de mogelijkheden van onze dienstverlening. Voor aanvullende informatie zijn wij bereikbaar op: 06-25022098.