Loopbaanonderzoek

Golden Personal Type Profiler

De Golden Personality Type Profiler (GPTP) is een type persoonlijkheidsvragenlijst die gebaseerd is op bekende persoonlijkheidstheorieën; de theorie van Carl Jung over ‘psychological types’, de grondbeginselen van de Trait theoretici en het ‘Big Five’ persoonlijkheidsmodel. In tegenstelling tot de vier traditionele hoofddimensies die Jung definieert, bevat de Golden een vijfde hoofddimensie; Tense (Gespannen) versus Calm (Kalm). De toegevoegde waarde van deze dimensie is dat nagegaan kan worden wat de invloed van dagelijkse stressfactoren op iemands prestaties op de werkvloer is.

Doel en doelgroep

De Golden kan ingezet worden voor ontwikkelvraagstukken, coaching, interpersoonlijke en ‘people-skills’ training, conflictoplossing, loopbaan- en opleidingsadvies, relatie counselling en teambuilding. Het rapport wordt gebruikt om in gesprek te gaan over de kwaliteiten en groeimogelijkheden, motivatiebronnen. Er zijn geen goede of minder goede typen; over alle typen worden o.a. sterke kanten, groeimogelijkheden, motivatiebronnen, demotiverende factoren en de communicatiestijl beschreven.

De bovenstaande fasen van de begeleiding en bemiddeling worden vooraf, na de intake, in het plaatsingsplan geadviseerd. Gedurende het traject kan het voorkomen dat er een koerswijziging moet plaatsvinden omdat de situatie van cliënt sterk wijzigt in positieve of negatieve zin. Door het flexibele karakter van onze dienstverlening is het direct mogelijk om hierop in te spelen. Door korte communicatielijnen tussen de verschillende adviseurs en psychologen in een gezamenlijk samenwerkingsverband kan dat snel, effectief en efficiënt plaatsvinden waarbij u als opdrachtgever enkel geïnformeerd hoeft te worden over de mogelijke koerswijziging. Gelijkertijd kan de vraag voor de dienstverlening op maat worden gemaakt en zo nodig aangepast naar de wens van de gemeente en/of cliënt.