Werkfit maken

WERKFIT MAKEN 

Kan bestaan uit de volgende activiteiten:

Versterken van de werknemersvaardigheden

Het versterken van werknemersvaardigheden kan worden ingezet, voor als je wat langer uit het arbeidsproces bent. De re-integratieactiviteiten zijn er o.a. op gericht om een arbeidsritme op te bouwen, te leren onder leiding en toezicht te werken en te leren taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Bij het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit leer je, je fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen. Als gevolg daarvan zal je persoonlijke effectiviteit verbeteren. De re-integratieactiviteiten hebben een activerende werking. Je leert om te gaan met je belemmeringen. Deze belemmeringen kunnen zich zowel voordoen in de persoonlijke- als in de leefsfeer. In dit kader valt o.a. te denken aan de inzet van re-integratieactiviteiten waardoor het assertiever worden, grenzen leren aan te geven, empowerment en waardoor meer weerbaarheid ontstaat. Ook kunnen activiteiten worden gevraagd om de fysieke fitheid te verhogen. Voorbeelden van activiteiten in de leefsfeer zijn het leren omgaan met belemmeringen als gevolg van verslaving of schulden, waarbij het gaat om het beheersbaar maken van de problematiek, zodat de focus van de Klant op de werkhervatting kan worden gericht.

 Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Re-integratieactiviteiten die behoren tot deze hoofdactiviteit, worden ingezet om je te ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op jouw capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen je bij de zoekrichting die past bij jouw opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring. Samen onderzoeken we functies en beroepen waar vacatures zijn in sectoren/beroepsrichtingen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk kennis van en over de (regionale) arbeidsmarkt en concrete vacatures bij individuele werkgevers meegenomen.

Ook kan je ondersteuning krijgen, tijdens het zoeken en onderzoeken van baanopeningen. Hierbij word je onder andere geholpen met het (up-to-date) maken van een goed CV en Sollicitatiebrief, en leer je jezelf zichtbaar te maken voor werkgevers, waarbij je je, ten opzichte van andere sollicitanten gaat onderscheiden.

Specialisme, Interventies en methodieken:

 • Werkcoaching en -activering, Re-integratie
 • Loopbaanoriëntatie/advies (Golden Personality Profiler Certificering)
 • Stresss en Burnout preventie (CSR Certificering)
 • Mindfulness (MBCT) Certificering
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • NLP Certificering
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Hartcoherentie/Biofeedback

Jouw begeleiding kan onder andere bestaan uit:

 • Coaching en training op zelfredzaamheid, eigen waarden, zelfvertrouwen etc.
 • Coaching, training ihkv stress, burnout, loopbaanoriëntatie en
  ontwikkeling en persoonlijke en/of psychische problematiek.
 • Ontdekken van nieuwe passende arbeidsmogelijkheden en functies.
 • Aanleren van sollicitatievaardigheden, waaronder het schrijven van een goede cv
  en sollicitatiebrief, gespreksvoering, netwerken en internet.
 • Coaching en begeleiding naar en tijdens vrijwilligerswerk/werkervaringsplaats.
 • Coaching en begeleiding naar en tijdens passende reguliere arbeid.