WWB Wet Werk en Bijstand

WWB wet werk en bijstand

Doel van de WWB is ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten. Werk gaat voor inkomen: oogmerk is om mensen op de kortste weg naar betaald werk te kunnen zetten.
Werkflow biedt de mogelijkheden om mensen in de bijstand te begeleiden in hun zoektocht naar regulier werk en/of een werkervaringsplaats. Naast de kennis en ervaring met het begeleiden van mensen uit de bijstand naar werk kunnen verschillende interventies ingezet worden om onder andere motivatie, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en eigenwaarde te vergroten. Tevens kunnen verschillende interventies met behulp van een verslavingsdeskundige, en deskundigen op het gebied van stress, burnout en depressies ingezet worden. Hierdoor kan de weg naar een structurele en langdurige werkhervatting zowel in de breedte als in de diepte begeleid worden. De volgende interventies en begeleiding kunnen onder andere ingezet worden;

* Sociale activering (motivatie, verantwoordelijkheid, eigenwaarde, zelfredzaamheid)
* Ontwikkeling persoonlijke kwalificaties
* Beroepenoriëntatie
* Sollicitatievaardigheidstraining/coaching
* Sollicitatiebegeleiding naar regulier werk
* Sollicitatiebegeleiding naar werkervaringsplaats
* Jobcoaching op de werkvloer

Psychologische kennis en interventies;
* Mindfulness
* MBCT (Mindfulness Based on Cognitive Therapie)
* ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
* Cognitieve gedragstherapie
* NLP
* Hartcoherentie
* Verslavingstherapie