Loopbaanverkenner

* Het digitale instrument voor een loopbaanscan
* Een combinatie van vragenlijsten die online afgenomen kunnen worden
* Een afnameduur die varieert tussen 1,5 en 2,5 uur
* Testniveaus die afgestemd kunnen worden op het werk- en denkniveau van de kandidaat
* Een uitvoerige rapportage met (deels grafische) weergave van de resultaten geeft een helder overzicht van de uitkomsten van de vragenlijsten, mogelijk passende beroepen en richtingen en de mogelijkheden hiermee op de arbeidsmarkt
* De rapportage wordt uitgebreid met de kandidaat besproken
* Toegang tot de beroependatabank met informatie over ca. 950 beroepen resp. 14.000 functie(titels)
* 12 maanden lang toegang tot de digitale omgeving en vacaturebank met gemiddeld ca. 40.000 gerubriceerde, ontdubbelde en actuele vacatures
* Er kunnen meerdere zoekopdrachten ingesteld worden, waarna de nieuwe vacatures passende bij de zoekopdracht dagelijks per mail naar de kandidaat doorgestuurd worden