Werkoriëntatie

Doel

De werkoriëntatie heeft tot doel een realistisch arbeidsmarktperspectief te scheppen voor de werkzoekende. Uitgangspunten zijn de competenties, vaardigheden en opleidingen. Het geboden perspectief sluit aan en leidt tot een beroep en/of beroepsrichting op de arbeidsmarkt.

Voor wie?

Werkoriëntatie is geschikt voor de werkzoekende die onvoldoende in staat is om zelf een nieuwe en reële beroepskeuze te maken.

Product

Door middel van het afnemen van tests, in combinatie met een aantal gesprekken met de werkzoekende worden persoonlijkheid en competenties bepaald en wordt richting gegeven aan de mogelijkheden van de deelnemer op de arbeidsmarkt. De activiteiten die kunnen worden ingezet om dit resultaat te bereiken zijn o.a.:

Tests

* Golden Personality Type Profiler van Pearson
* Loopbaanverkenner

De deelnemer krijgt informatie over beroepen, branches en arbeidsmarkt die aansluiten op de mogelijkheden, motivatie en interesse van de deelnemer.

Resultaat

Een arbeidsmarkt- en beroepsgericht advies op basis van een uitgewerkt competentieprofiel.