Coaching naar en tijdens het zoeken van werk

Doel

De deelnemer wordt ondersteund en/of geactiveerd waardoor dat hij zelf in staat is, zijn werk te hervatten dan wel is staat is om zelfstandig gericht te zoeken naar betaalde arbeid en/of de weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt.

Product

Individuele coachingsgesprekken welke aansluiten bij de situatie van de deelnemer. Afhankelijk van de situatie van de Deelnemer kan de inhoud van de coaching zich o.a. richten op:

* empowerment;
* rouwverwerking (verlies baan, of verlies mogelijkheden door ziekte/gebrek);
* assertiviteitstraining en loopbaanorientatie;
* activering en motivering.

Resultaat

Belemmeringen worden weggenomen of beheersbaar gemaakt. De is in staat om zelfstandig betaald werk te vinden en/of te behouden.