JOBFLOW COACHING

Home / Diensten / Jobcoaching

Jobflow coaching

Jobflow Coaching is een aparte organisatie naast, maar toch los van Werkflow. Een aantal medewerkers van het Werkflow team die gecertificeerd jobcoach zijn, hebben zich verenigd in Jobflow Coaching, om zo jobcoaching te kunnen bieden aan clienten of medewerkers in een organisatie.

Deze clienten zijn bijvoorbeeld mensen die bij Werkflow een UWV-traject hebben doorlopen, zoals bijvoorbeeld ‘Werkfit maken’ of  ‘Naar Werk’. Maar ook mensen die starten bij een nieuwe werkgever begeleidt Jobflow Coaching. Soms worden deze trajecten aangevraagd door UWV of Gemeenten, ter ondersteuning van een client die start in een nieuwe baan. Maar ook werkgever en (nieuwe) werknemer kunnen jobcoaching aanvragen.
 
Wat is jobcoaching?

Jobcoaching is een waardevol instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door het UWV of door de gemeente, met de bedoeling om mensen te helpen een baan te vinden en deze te behouden.

Jobflow Coaching wil mensen verder helpen in hun werk. Belangrijk is dat we daarom aansluiting met de client/werkzoekende vinden. Want ‘de’ mens bestaat niet, iedereen is anders. Als je samen verder wilt komen, moet je niet zozeer kijken naar problemen en beperkingen, maar naar talent, kracht en mogelijkheden. Samen stellen we een doel op en vervolgens een plan op om dat doel te bereiken.

De jobcoach streeft naar een goede balans tussen de belangen van de opdrachtgever (UWV/Gemeente), de werkgever en de client. Daardoor ontstaat er een relatie tussen werkgever en werknemer (client) die goed en duurzaam is.

Wat betekent jobcoaching voor jou als werkzoekende/client?

Jobcoaching betekent persoonlijke begeleiding op jouw nieuwe werkplek. Hiertoe behoren alle activiteiten (het begeleiden, coachen en trainen) die nodig zijn, zodat jij je werk uiteindelijk goed en zelfstandig kunt uitvoeren. De jobcoach kijkt samen met jou en je werkgever wat hiervoor nodig is.

De jobcoach geeft steun bij taken of werkzaamheden die je wilt ontwikkelen, leren of bij situaties of werk wat je lastig vindt. Ook is de jobcoach er om duidelijkheid te scheppen in de verwachtingen en om gemaakte afspraken helder te maken. Tevens is de jobcoach er ook om je bij problemen of onduidelijkheden te helpen.

Het is de bedoeling dat het werk goed gaat en je het uiteindelijk zelfstandig kunt uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn. 

Een externe jobcoach kun je zelf aanvragen (bij het UWV of gemeente). Soms kan de werkgever zelf zorgen voor een interne jobcoach uit de eigen organisatie.

De jobcoach werkt tijdens het traject toe naar een moment, waarop jouw behoefte aan ondersteuning uiteindelijk overgenomen kan worden door de werkgever. Dit is vaak iemand waar je mee samenwerkt en die jou goed heeft leren kennen.

Ons Team

Wat betekent jobcoaching voor de werkgever?

Als een werkgever besluit iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, kan dat verschillende redenen hebben: vanuit (verplichte) wetgeving (Quotumwet), uit bedrijfsmatig oogpunt of vanuit het hart. Jobflow vindt het belangrijk dat de relatie met de werkgever open en eerlijk is. Dat betekent dat het essentieel is dat de jobcoach de werkgever leert kennen en rekening kan houden met belangen en doelen van de werkgever. Het gezamenlijke doel: een duurzame plaatsing wordt mogelijk als je met elkaar werkt vanuit contact, samenwerking en vertrouwen. 

Hoofdkantoor

Utrechtseweg 82, 3702 AD Zeist

Correspondentieadres

Utrechtseweg 82, 3702 AD Zeist

Telefoon

Kees Kolff - 06-25022098
Michael Waarts
06-58821024

Margit Colnot - 06-28200100

E-Mail

info@jobflowcoaching.nl