MULTIDISCIPLINAIR

Home / Ons Team / Multidisciplinair                                        

Multidisciplinaire re-integratie

Naast de reguliere begeleiding heeft Werkflow een focus op re-integratie van mensen met een psychische problematiek waaronder verslavingsproblematiek, burn-out en depressie.

Werkflow maakt gebruik van een multidisciplinair team van verschillende zelfstandige partners. Ons team bestaat uit psychologen met aanvullende specialismen en re-integratiecoaches. Onze kracht ligt hem in het feit dat we diagnose en behandeling van psychische, persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek, kunnen combineren met begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Wij zijn van mening dat meedoen en werken, bijdraagt aan een oplossing voor mensen die te kampen hebben met psychische-, persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek. Omdat de cliënt  zijn klachten ook heeft op de weg naar werk en tijdens het werk, is het volgens ons noodzakelijk om als multidisciplinair team te kijken naar klachten, mogelijkheden en aanpak. Dit maakt van onderstaande dienstverlening een unieke, oplossing- en resultaatgerichte aanpak.

Ons Team

Intakefase (Diagnostiek):

Doelstellingen van de intake zijn:
 • Het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden van de cliënt
 • Het in kaart brengen van (mogelijke aanwezigheid) van psychische problematiek
 • De inschatting van de ernst van deze psychische klachten en de inschatting van de afstand naar de arbeidsmarkt

In geval van psychische problematiek, is het mogelijk dat de cliënt wordt gezien door de psycholoog. 

Het resultaat van de intake is een plan van aanpak waaruit blijkt welke stappen ondernomen dienen te worden, om inzicht te krijgen in de definitie van passende arbeid. Hieruit blijkt onder andere welke (psychische en/of fysieke) problematiek, en in welke ernst deze aanwezig is, waarop de afstand van de arbeidsmarkt wordt ingeschat, met als gedefinieerde mogelijkheid; werkervaringsplaats, regulier arbeid of ongeschikt voor arbeid op langere termijn.

Na de Intakefase kunnen de volgende instrumenten worden ingezet:

Aanpak arbeidsbegeleiding:

 • Activering van cliënt door coaching en training op motivatie, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, eigen waarden, zelfvertrouwen etc.
 • Profiel cliënt / persoonlijkheidstest
 • Coaching en begeleiding naar en tijdens een werkervaringsplek/vrijwilligerswerk
 • Coaching en begeleiding naar passende reguliere arbeid
 • Coaching en begeleiding naar Zelfstandige arbeid
 • Nazorg
 • Inzet van Jobcoaching
Begeleiding in psychische problematiek:
 • Activering, begeleiding, coaching en training ihkv psychische problematiek
 • Individuele (coachings/begeleidings) sessies ihkv psychische problematiek
 • Inzet van interventies passend bij de persoonlijkheid en de psychische problematiek
Aandachtgebieden

 Aandachtsgebieden waar onder andere aan gewerkt kan worden:

 • Depressie
 • Burn-out
 • Rouwverwerking
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Verslavingsproblematiek

Methodieken en interventies kunnen worden ingezet bij iedere vorm van begeleiding. De cliënt staat centraal bij de keuze van de methodiek of combinatie van methodieken en interventies, waarbij gekeken wordt naar passendheid, persoonlijkheid en problematiek van cliënt.

Persoonlijkheidstesten:

De volgende persoonlijkheidstesten kunnen tijdens het traject worden ingezet:

 • Golden Type Profile van Pearson
 • ACT Meting
 • Kendall LIFE Languages Profile