OVER ONS

Home / Over ons                                        

Multidisciplinair re-integratie team

Werkflow bestaat uit een multidisciplinair team van verschillende zelfstandige partners. Het team bestaat uit re-integratiecoaches, loopbaancoaches en psychologen met aanvullende specialismen.
Samen verzorgen we de reguliere begeleiding van re-integratietrajecten. 
Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van mentale-, persoonlijkheids- en/of verslavingsproblematiek, in combinatie met begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Wij zijn van mening dat meedoen en werken een positief effect heeft op mensen met mentale-, persoonlijkheids- en/of verslavingsproblematiek. Deze problematiek werkt niet alleen belemmerend tijdens de zoektocht naar werk, maar ook tijdens het werk.   Daarom vinden wij het noodzakelijk om als multidisciplinair team te kijken naar klachten, mogelijkheden en aanpak. Dit maakt onze  dienstverlening unieke, oplossing- en resultaatgericht.

Ons Team

Intake:

We beginnen altijd met een intake. Het doel hiervan is:
 • in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden van de cliënt
 • in kaart brengen van (eventuele) mentale problemen
 • inschatting van de ernst van deze mentale problemen 
 • inschatting van de afstand tot de arbeidsmarkt

Bij mentale problematiek is het mogelijk dat de cliënt wordt gezien door de psycholoog. 

Het resultaat van de intake is een plan van aanpak waaruit blijkt welke stappen we moeten ondernemen,  om inzicht te krijgen in de definitie van passende arbeid. Hieruit blijkt onder andere welke – en in welke mate – er mentale en/of fysieke prblemen zijn. Met dit plan kunnen we de afstand tot de arbeidsmarkt inschatten, met als gedefinieerde mogelijkheid een werkervaringsplaats, reguliere arbeid of ongeschiktheid voor arbeid op langere termijn. 

Na de Intake volgt de volgende fase: arbeidsbegeleiding of begeleiding bij mentale problematiek.

1 - Arbeidsbegeleiding:

 • activering van de cliënt door coaching en training op motivatie, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, persoonlijke waarden, zelfvertrouwen etc.
 • profiel cliënt/persoonlijkheidstest
 • coaching en begeleiding naar en tijdens een werkervaringsplek/vrijwilligerswerk
 • coaching en begeleiding naar passende reguliere arbeid
 • coaching en begeleiding naar zelfstandige arbeid
 • nazorg
 • inzet van jobcoaching
2 - Begeleiding bij mentale problematiek:
 • activering, begeleiding, coaching en training im het kader van de mentale problemen
 • individuele coachings/begeleiding in het kader van de mentale problemen
 • inzet van diverse methodieken en interventies passend bij de persoonlijkheid en de mentale problemen
Aandachtgebieden

 Mogelijke aandachtsgebieden zijn:

 • depressie
 • burn-out
 • rouwverwerking
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • verslavingsproblematiek

Onze methodieken en interventies kunnen worden ingezet bij elke vorm van begeleiding. De cliënt staat centraal bij de keuze van de methodiek of combinatie van methodieken en interventies. Hierbij kijken we naar de geschiktheid, persoonlijkheid en problematiek van de cliënt.

Persoonlijkheidstesten:

Tijdens de re-integratie kunnen we ook gebruikmaken van diverse persoonlijkheidstesten:

 • Golden Type Profile van Pearson
 • ACT Meting
 • Kendall LIFE Languages Profile