Percetie

Perceptie

“ALLES, MAAR DAN OOK ALLES, IS PERCEPTIE” {Quote} 

Herken jij dat ook, dat je met anderen, over een zelfde ding of situatie verschillende meningen hebt? Dat je dus ook op andere manieren naar hetzelfde kan kijken en daar jouw beeld over vormt?Bovenstaande quote kreeg ik van een vriend die ik erg waardeer. In eerste instantie drong het niet zo diep tot me door. Deze uitspraak spookte door mijn hoofd en ik raakte steeds meer geboeid door de impact die het had op mijn denken. Mijn gedachtes vulde zich met de vraag,  “wat bedoelt hij met deze uitspraak”?
Wat maakt het dat hij dit zo stellig formuleert?

Wat is perceptie?

Zoek je op wat de betekenis van perceptie is, dan kom je uit op, ”het resultaat van het proces van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuiglijke informatie”.
Met andere woorden, een persoonlijke waarneming of ervaring van iemand.

Hoe vormt zich perceptie?
Er vanuit gaande dat het object, de gebeurtenis of dat wat zich manifesteert een realiteit is, kan het  op verschillende manieren worden geregistreerd. Vervolgens interpreteert hij/zij wat er wordt waargenomen, selecteert op basis van persoonlijke criteria wat belangrijk is, ordent dit naar eigen voorkeuren en maakt een persoonlijke constructie van de “werkelijkheid”.

Simpel gezegd vormt dat zijn/haar perceptie. Vanuit die perceptie of wel het “beeld van de realiteit”, besluit men om wel of niet over te gaan tot handelen. 
De beeldvorming van de realiteit is de aanleiding voor ons gedrag. Wat we doen of besluiten is afhankelijk van onze perceptie! 
Wat we bij mensen kunnen waarnemen is hun gedrag (gevolg van de perceptie van die persoon over het gene wat er is/was). Dit gedrag nemen we waar en vervolgens vormen we daar onze eigen beeld/perceptie over. Het maakt kennelijk uit welke beslissing we over die perceptie vormen, want daarop nemen we een besluit en dit stuurt ons handelen (gedrag) aan. Een vraag is, “zegt onze perceptie iets over de werkelijkheid of meer over onszelf”?

Kan je me volgen? Kun je daar een beeld bij vormen? Zie je dat voor je? Voel je wat er gebeurd? Hoor je wat ik schrijf? Ook wat je nu mogelijk denkt is een perceptie!

Wat kan je hier nou mee?
Als je bovenstaande goed op je laat inwerken, dan kan ik me voorstellen dat je wat in verwarring bent geraakt. Wat is “de waarheid”?

Vaak riep men tegen mij “Verwarring is een doorgang naar een andere en nieuwe realiteit, dus voel je welkom”. Pfff daar zat ik mooi mee opgescheept…of is dat een perceptie van mij die me dit doet denken? Voor mij was bovenstaande aanleiding om langer stil te staan bij mijn perceptie en me de vraag te stellen, wat in mij maakt het dat ik dit zo ervaar? Ik noem dit “De weg naar binnen”.

Een uitdaging!
Als ik weet dat alles perceptie is, hoe zeker ben ik van mijn waarnemingen, besluiten, gevoelens, handelen en oordelen? Kan ik zoals ik gewend was, uitgaan dat ik het bij het rechte eind heb? Is het verstandig om nader te onderzoeken te doen hoe ik aan deze perceptie kom? Durf jij, net als ik, de vraag te stellen: “Wat in mij maakt het dat ik dit zo ervaar?”.

Wil ik onderzoeken hoe dat voor die ander is, zonder er vanuit te gaan dat de ander dit verkeerd ziet? Kan ik respect opbrengen voor het “beeld van de realiteit” van die ander. Ben ik bereid om vervolgens samen te onderzoeken waar onze beelden overeenkomen of verschillen? Kunnen we tot overeenstemming komen wat volgens ons een perceptie is waar we ons beiden in kunnen vinden?Hoe mooi zou het zijn als mij dit lukt. Ben jij ook bereid om dit experiment aan te gaan?
Wees verrast wat het je oplevert.

Schrijver:  Joost Thieme – Re-integratiecoach bij Werkflow