RE-INTEGRATIE 1E EN 2E SPOOR

Home / Diensten / Re-integratie 1e en 2e spoor

Re-Integratie spoor 1

Is een werknemer ziek? Dan is re-integratie eerste spoor de eerste stap in het re-integratieproces. Dit proces start al op het moment van ziekmelding. Vanaf dat moment hebben namelijk zowel werknemer als werkgever de verplichting om actief en doelgericht te werken richting terugkeer van de werknemer. Werkflow kan tijdens Spoor 1 ondersteuning, begeleiding en coaching bieden voor de zieke medewerker.

Re-Integratie spoor 2

Is een werknemer arbeidsongeschikt geworden voor de eigen functie en blijkt dat aangepast werk binnen de eigen organisatie niet meer haalbaar is, dan wordt via een 2de spoor re-integratie gekeken of een passende functie bij een andere organisatie beschikbaar is. Gedurende het 2de spoortraject zal de werknemer begeleid, ondersteund en gecoacht worden naar nieuwe mogelijkheden voor passend werk op de arbeidsmarkt. Tijdens de intakefase wordt een trajectplan opgesteld waarin vastgelegd wordt welke activiteiten er ingezet worden. 

Deze activiteiten kunnen onder andere bestaan uit;

  • Ontwikkeling persoonlijke kwalificaties
  • Beroepenoriëntatie
  • Loopbaanbegeleiding
  • Sollicitatievaardigheidstraining/coaching
  • Sollicitatiebegeleiding
  • Netwerktraining/coaching
  • Activeringsprogramma (verwerking verlies baan, motivatie)