Tijdige interventietraject

“Het effect van tijdige inzet van een interventietraject”

Iemand die gemotiveerd en met plezier werkt, haalt energie uit zijn werk. Ervaart de werknemer werkstress, bijvoorbeeld door een (te) hoge werkdruk, dan neemt de kans op verzuim toe door controleverlies en een gebrek aan energiebronnen. 

Uit onderzoeken blijkt dat in meer dan 70% van de gevallen psychisch verzuim gerelateerd is aan stress op het werk, vaak met langdurig ziekteverzuim als gevolg. Het is daarom uitermate belangrijk om psychische klachten vanwege werkstress vroegtijdig te signaleren.

De vraag die een werkgever zich zou kunnen stellen:  “Waarom is het voor mij als ondernemer dan goed om het tijdig te realiseren? Wat levert het mij op?”

Tijdige interventie
De wachttijden voor psychologische hulp zijn lang, gemiddeld 13 weken. Binnen deze wachttijd bestaat vaak alleen de mogelijkheid om één of 2 gesprekken te voeren met een Praktijkondersteuner van de huisarts; deze zal in de meeste gevallen een doorverwijzing aanbevelen. En ja, daar is die wachtlijst weer….

Gezien de huidige situatie rond Corona/Covid-19 is de verwachting dat de wachtlijsten verder zullen oplopen. Dit betekent langere verzuimtrajecten en hogere kosten voor de werkgever. En dit kan worden voorkomen!

Onlangs heb ik een zestal interventietrajecten mogen begeleiden binnen een groot auto concern en een internationale organisatie binnen de telecommunicatie-branche. Ook heb ik dergelijke trajecten in het verleden uit mogen voeren binnen de Wellant-organisatie.
85% ! van deze trajecten zijn in korte tijd succesvol afgerond; gebleken is namelijk, dat een tijdige interventie, waarbij de aandacht specifiek wordt gericht op de werknemer die uit is gevallen (of dreigt uit te gaan vallen), zijn vruchten afwerpt. De handvatten geven de medewerker in de meeste gevallen voldoende houvast, om in de toekomst uitval te voorkomen..

En dan ook nog even rekenen:
Een re-integratietraject binnen het tweede spoor kost een werkgever al snel tussen € 3.000,– en € 5.000,–, náást de loonkosten van de zieke werknemer.
Een tijdig interventietraject bestaande uit 6 gesprekken kost een werkgever nog geen € 1.000,– !

Resume:
Inzet van een interventietraject kan uitermate lonend zijn, mits het op tijd wordt ingezet.

Schrijver: Peter van Zijl – Re-integratiecoach / Jobcoach bij Werkflow